Ikkanshi Tadatsuna Gyuto Thick Blade 270mm INOX Blade Chef Knife

Item: ikkanshi-tadatsuna-gyuto-thick-blade-270mm-inox-blade-chef-kn270
Regular Price: $520.00
Price: $490.00
Quantity:

About This Item

Ikkanshi Tadatsuna Gyuto Thick Blade 270mm INOX Blade Chef Knife